SMK PUCHONG PERMAI 2

SMK PUCHONG PERMAI 2

SMK PUCHONG PERMAI

SMK PUCHONG PERMAI

Monday, April 12, 2010

SMK PUCHONG PERMAI'S HISTORY....

Aswin Kumar Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Permai (SMKPPm) dengan jayanya dibuka kepada pelajar pada 16 September 2009, dengan 50 orang warga pendidik serta 4 orang kakitangan sokongan memikul tanggungjawab bagi membina anak bangsa yang berjaya.
SMK Puchong Permai adalah sekolah didalam daerah Petaling Perdana yang berpejabat di Sek 19 Shah Alam.

VISI SEKOLAH
Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Permai menempa nama di peringkat antrabangsa menjelang 2017.

MISI SEKOLAH
Untuk merealisasikan VISI , kami warga SMK Puchong Permai memastikan MISI berikut dilaksanakan dengan jayanya :
1. Berusaha meningkatkan kecermelangan akademik melalui pelajaran dan pembelajaran berkualiti dan berkesan.
2. Berusaha memupuk kecermelangan sahsiah dan jati diri murid.
3. Berusaha meningkatkan kecermelangan kokurikulum melalui penglibatan semua murid dan menggilap potensi secara optimum.
4. Berusaha meningkatkan persekitaran sekolah yang kondusif melalui pelaksanaan 3K(Keselamatan,Kebersihan&Kesihatan).

OBJEKTIF SEKOLAH
1. Meningkatkan pencapaian akademik ke peringkat lebih cemerlang dari segi kualiti dan kuantiti supaya dapat :

Melahirkan murid yang cintakan ilmu
Memupuk semangat daya saing dalam kalangan murid untuk mencapai kecermelangan murid
Melahirkan murid – murid yang peka akan harus perkembangan pendidikan secara global dan bertaraf dunia

2. Melahirkan murid yang mempunyai sahsiah yang terpuji :

Membentuk murid yang berakhlak dan berdisiplin
Memupuk semangat kekitaan dan kecintaan kepada sekolah
Menanam nilai saling hormat menghormati sesama murid, guru, kakitangan sekolah, ibu bapa dan masyarakat selaras nilai budaya masyarakat Malaysia
Memupuk sikap patuh kepada pegangan agama dan taat setia kepada negara
Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif untuk perkemabangan sahsiah yang sempurna

3. Meningkatkan pencapaian optima murid dalam bidang kokurikulum supaya dapat :

Meningkatkan kecermelangan murid dalam bidang sukan
Melahirkan murid yang berketrampilan serta mempunyai sifat kepimpinan melalui aktiviti-aktiviti persatuan, kelab dan unit beruniform
Melahirkan murid – murid yang aktif, kreatif dan anovatif.

4. Melaksanakan program 3K yang meliputi aktiviti – aktiviti :

Mengadakan program kehijaun sekolah
Mengadakan projekm ’landscaping’di kawasan sekolah
Pemeriksaan keselamatan pemadam api/pendawaian elektrik sekolah
Kerja penyelenggaraan dari masa ke semasa.
ILMU TERAS JAYA